22 มิ.ย. 63_จัดหนังสือ สมุด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูระดับชั้นมัธยมตอนต้น ร่วมจัดหนังสือ สมุด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเพชรพรรณราย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>