22 มิ.ย. 65 กิจกรรม เรื่อง ตากับการมองเห็น วิชาชีววิทยา ม.6

นักเรียนร่วมกิจกรรม เรื่อง ตากับการมองเห็น วิชาชีววิทยา ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>