22 มิ.ย. 65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดฉีดล้าง พื้นภายในบริเวณโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำความสะอาดฉีดล้าง พื้นภายในบริเวณโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เพื่อความสะอาดเรียบร้อย แก่นักเรียนและบุคลากร วันที่ 22 มิถุนาบย 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งคลิก>>