23 มิ.ย. 63_จัดหนังสือ สมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมจัดหนังสือ สมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเพชรพรรณราย  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>