23 มิ.ย. 63_แผนการเปิดเรียนและมาตรการในการเปิดสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง แผนการเปิดเรียนและมาตรการในการเปิดสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข วันเปิดเรียน จากวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 63 เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 63)
<<รายละเอียด>>