23 มิ.ย. 65 กิจกรรมแข่งขันการสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แบบบูรณาการ

กิจกรรมแข่งขันการสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แบบบูรณาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>