23-30 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23 – 30 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>