24 ต.ค. 62_ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงเเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>