24 ม.ค. 63 กิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ร่วมกิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>