24 ม.ค. 63 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3


คณะครูร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3 วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>