26 ธ.ค.62_คณะผู้บริหาร ส.ท.พ. ร่วมกิจกรรม merry christmas ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คณะผู้บริหาร ส.ท.พ. ร่วมกิจกรรม merry christmas ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันที่ 25 ธันวาคม 2562 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>