26 ธ.ค. 62_นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 402 กับ กิจกรรมจิตอาสา ในช่วงคาบพักเที่ยง ปรับปรุงและทำความสะอาด ห้องวิทยาศาสตร์ 5

นักเรียน ม.402 กับ กิจกรรมจิตอาสา ในช่วงคาบพักเที่ยง ปรับปรุงและทำความสะอาด ห้องวิทยาศาสตร์ 5 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยมี คุณครูสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ เป็นผู้จัดกิจกรรม และ คุณครูหนึ่งฤทัย คาร เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรม <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>