27มี.ค.63 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯกับ ส.ท.พ.2-62

27มี.ค.63 เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้อนุเคราะห์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯ

ให้กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก บริเวณรร./สนาม/ห้องประชุม/ห้องพิเศษฯลฯ ชมภาพ >>คลิก<<