27 ต.ค. 63 ประชุมผู้จําหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประชุมผู้จําหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ณ ตึกอํานวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>