27 มิ.ย. 62_สอบ Pre T cas นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบ Pre T cas นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 -28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมด>>