28 ต.ค. 63 มอบเกียรติบัตรผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>