28 พ.ค. 62_ประเมินติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้าประเมินติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>