3 ม.ค. 63_กิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 504 ร่วมกิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก วันที่ 3 มกราคม 2563 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>