31 ส.ค. 63 สอบกลางภาค 1-63

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>