4ส.ค.64 ประชุมครูกลุ่มสาระฯศิลปะ-การงานอาชีพฯ1-64

4ส.ค.64 ประชุมครูกลุ่มสาระฯศิลปะ,การงานอาชีพฯ,พลศึกษาฯและครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง,แนะแนว ณ ลานอเนกประสงค์1-64

ชมภาพ >>คลิก<<