4 ก.พ. 63 พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรม English Activities

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรม English Activities วันที่ 4 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>