5ต.ค.63เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ2563_1-63

5ต.ค.63 นักเรียน ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1-63 ชมภาพ >>คลิก<<