5ม.ค.64 ข้อหารือกับท่านผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสอบถามการเปิดเรียนแบบออนไซต์2-64

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ด้วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก มีข้อหารือกับท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการเปิดเรียนแบบออนไซต์ของโรงเรียน
จึงขอเชิญประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ zoom (รองรับ 300 คนแรก) และทาง youtube live ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยสามารถเข้าระบบผ่านทางลิงค์ใน facebook ของโรงเรียนตั้งแต่เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป