5 พ.ค. 65 พิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปีการศึกษา 2564

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับครูสายใจ  แก้วอ่อน ครูพนทิพย์  ภู่ศรีประสาท  ครูวาสนา  เขต  ในพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>