5-6 ก.ค. 63_ค่าย Inspiration Camp 2020

รองนิมณ  ทองนอก เปิดค่าย Inspiration Camp 2020 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>