6 พ.ค. 65 ประชุมหัวหน้าระดับชั้น

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับสายชั้น ร่วมประชุมระดับสายชั้น วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>