7ก.พ.63 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกมส์ ROV competition#3_2-62

7ก.พ.63 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกมส์ ROV competition#3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา EP_2-62 >>ชมภาพคลิก<<