7 ก.พ. 63 ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนสายชั้น ม.3 ร่วมประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>