7 ก.พ. 63 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ผอ.พฤาภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนสายชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 <<ชมภาพคลิก>>