30 ต.ค.63 นักเรียน ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ มทร.ศรีวิชัย ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา1-63

30 ต.ค.63 นักเรียน ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ มทร.ศรีวิชัย ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา1-63

ชมภาพ >>คลิก<<