8 ก.ค. 62_โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ และตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเเรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช