8 ก.พ.63 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร <<ชมภาพคลิก>>