8 ม.ค. 63_กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>