9 ม.ค. 63_กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563


กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-30 มกราคม 2563 สอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ระบบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน>>