9-10 พ.ค. 65 จำหน่ายหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียน

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำหน่ายหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียน วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>