ข่าวสาร

1 25 26 27 28 29 37

คลิปย้อนหลัง
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
>> เข้าชมคลิก <<


ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2563

>> ดาวน์โหลด <<


ประกาศผลสอบโครงการ
Petcharik Champiom Test 8th

>> ดาวน์โหลด <<

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมยอดเยี่ยม  เปี่ยมประชาธิปไตย  มีวินัยตลอดกาล