ครูต่างชาติ

 Mr.Marlon Jay Panaligan  Galang

 Mr.Joemari Batchecha Asuncion