14 ธ.ค. 64 กิจกรรมแบบออนไลน์ กับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


นายธีร์ธวัช สุขาทิพย์ ม.604 เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ กับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 12 ธ.ค. 2564
<<<ชมภาพคลิก>>>