กิจกรรม S.T.P. พี่อาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรม S.T.P. พี่อาสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเปร็ต  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช <<ชมภาพคลิก>>  <<ชมภาพคลิก>>