ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา กาญจนสมบัติ นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา กาญจนสมบัติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้