ประกาศผลสอบเพชรจริกแชมป์เปี้ยนเทส ครั้งที่ 7       ตามที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 7 ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2561 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ  และสนามสอบ ดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1

2. กำหนดการสอบ : วันอาทิตย์ ที่  16  ธันวาคม  2561

3. สนามสอบและแผนผังสนามสอบ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2

00 ประกาศผลการสอบ
01 บัญชีรวมทุกประเภท
02 บัญชี ป.6 สังกัดเทศบาล
03 บัญชี ป.6 นอกสังกัดเทศบาล
04 บัญชี ป.5 ทุกสังกัด