ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ตารางสอลกลางภาค>>