ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 30 กันยายน 2562  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<คลิกตารางสอบปลายภาค-62>>