นายนิมณ ทองนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายนิมณ ทองนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

>>ชมภาพ<<