ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ประกาศและกำหนดการรายงานตัว2566 >>คลิก<<
ม.1 ประเภทโควตา66 >>คลิก<<
ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป66 >>คลิก<<
ม.4 ประเภทโควตา66 >>คลิก<<
ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป66 >>คลิก<<