ประกาศผลการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2562


ประกาศผลการสอบเข้า ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2562

ดาวน์โหลดไฟล์ >> ประกาศผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการรายงานตัว
ดาวน์โหลดไฟล์ >> เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1_ม1โควตา62
ดาวน์โหลดไฟล์ >> เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2_ม1ทั่วไป62
ดาวน์โหลดไฟล์ >> เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3_ม4โควตา62
ดาวน์โหลดไฟล์ >> เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4_ม4ทั่วไป62