ประกาศ เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ) ครูสอนวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครูสอนวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>คลิก<<