ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูสอนวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ่านรายละเอียด >>คลิก<<