26 ต.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ดูแล ติดตาม เยี่ยมบ้าน นางสาวกุลธิดา กาญจนสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช มอบหมาย ดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการ สพม.นครศรีธรรมราชร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 นางสาวกุลธิดา กาญจนสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เพื่อดูแล ติดตามผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน และให้การสนับสนุนช่วยเหลือ กรณีนักเรียนทุนมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การเจ็บป่วย และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน

>> ชมภาพ <<