4 ม.ค. 66 วันพุธ ที่ 28 ธ.ค.65 เวลา 18.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันพุธ ที่ 28 ธ.ค.65 เวลา 18.57 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน นักเรียนทุนพระราชทานฯ ดีเด่น รุ่นที่ 11 และครูดีเด่น ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 10 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโอกาสนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำนางสาวกุลธิดา กาญจนสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 พร้อมครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ นางสาวปภัษณัญฑ์ แกล้วทนงค์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>